Zelfbeeld compenseren

Cliënten krijgen uitleg over manieren waarop zij een niet-helpend zelfbeeld kunnen compenseren. Ook brengen zij hun eigen situatie in kaart.