Zelfbeeld en triggers

Cliënten onderzoeken in welke situatie zij negatief over zichzelf denken en hoe deze gedachten invloed hebben op hun denken en doen.