COVID-19 Toolbox voor de Medisch Specialistische Revalidatie

27 mrt 2020 | REFLEX

Het coronavirus heeft ook grote impact op de revalidatie. In het ziekenhuis moeten patiënten plaatsmaken voor de COVID-19 patiënten. De mensen die nog niet in staat zijn om naar huis te gaan worden dan tijdelijk opgenomen in de kliniek van het revalidatiecentrum. Maar ook in sommige revalidatiecentra worden COVID-19 patiënten die niet meer aan de beademing hoeven maar nog wel intensieve zorg nodig hebben ondergebracht.  Om deze patiënten goed te kunnen registeren en monitoren hebben wij afgelopen week voor de MSR een COVID-19 toolbox ontwikkeld.

Voor de reguliere patiënten van de revalidatiecentra betekent dit dus dat het behandeltraject waar mogelijk op een laag pitje komt of helemaal wordt opgeschort. Ook op de poliklinieken geldt n.l. dat een groot deel van de revalidanten niet meer op bezoek kan komen om verder te revalideren. Voor deze mensen is de persoonlijke impact enorm. Voor deze patiënten hebben we versneld de Avinty beeldzorg oplossing voor de MSR beschikbaar gemaakt.

Screening formulier
In het Revalidatie EPD is een screening formulier opgenomen waarmee de zorgmedewerker op interval kan scoren of en welke symptomen er zijn en kan registratie van (vermoeden van) COVID-19 in het dossier worden vastgelegd.

Financiering
We hebben Ecaris voorbereid om deze registratie naast de reguliere revalidatie DBC’s te faciliteren zodat er naderhand op eenduidige wijze met de financiering van deze noodzorg kan worden omgegaan.

Beeldzorg
Om de revalidatie van vaste klanten toch door te laten gaan zien we een enorme stijging in het gebruik van het patiëntenportaal en telerevalidatie. Vanuit Karify (ook onderdeel van Avinty) komt de oplossing die zij bieden op het gebied van veilige online communicatie (chat en videobellen) versneld voor de MSR beschikbaar. 
Karify kan op zeer korte termijn helpen aan een AVG proof omgeving. Hierbinnen kunnen deze services bij cliënten via web applicatie én iOS/Android app aangeboden worden

Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk
De Rijksoverheid heeft vorige week een additionele subsidie beschikbaar gesteld van €50.000 per instelling, om versneld digitale middelen beschikbaar te krijgen ter ondersteuning van het cliënt proces. De details van de regeling lees je hier.  

Meer informatie
Een verdere toelichting over hoe u hiervan gebruik kunt maken staat op het klantenportaal.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met uw reguliere contactpersoon.

Revalidatie

Revalidatiezorg kenmerkt zich door haar multidisciplinaire karakter. Elke specialist werkt vanuit zijn eigen discipline en locatie aan een gezamenlijk doel. 

Gerelateerde berichten

Avinty breidt uit, welkom Avinty Apps!

Op 2 september jl. hebben we een team van 10 specialisten in mobiele applicaties (apps) aan...

eHealth specialist Karify heet vanaf vandaag Avinty

EHealth specialist Karify gaat vanaf vandaag verder onder de bedrijfsnaam Avinty.Karify was reeds...

Avinty op Dutch Health Week

Van 18 t/m 21 mei zijn wij aanwezig tijdens de eerste editie van de Dutch Health Week,...

Avinty en Jouw Omgeving slaan handen ineen

Samen het verschil willen maken binnen de digitale zorg. Een integrale oplossing bieden voor...

Koppeling ECD Care4 en Karify een feit

Begin juli 2020 is de koppeling tussen het ECD Care4 en het Karify platform voor beveiligde...
Share This