De pijn van de zorgverlener verlichten

16 jul 2020 | REFLEX

De revalidatiearts, fysiotherapeut of pijnarts moet zich vooral bezighouden met zijn of haar passie en expertise; de zorgverlening. Dit zal uiteindelijk leiden tot meer plezier in het werk, meer effectieve zorguren en minder kosten.

Zorgverleners staan vandaag de dag enorm onder druk. Waar komt deze druk vandaan en hoe kunnen wij hen verlichting bieden?
Een zorgverlener heeft ontzettend veel informatie nodig over een patiënt om in korte tijd beslissingen te kunnen nemen over een behandeling. Deze informatie moet de zorgverlener vaak zoeken in meerdere softwaresystemen en verzamelen om tot een algeheel beeld van de patiënt te kunnen komen. Deze systemen moeten ook allemaal aangevuld en onderhouden worden. De patiënt heeft beperkt inzicht en toegang tot zo’n systeem en interactie is nauwelijks mogelijk. Ook zijn veel van deze systemen niet echt gebruiksvriendelijk. Daarbovenop komt ook nog dat men van de zorgverlener verwacht dat hij of zij zoveel mogelijk patiënten ziet en ieder uur zo efficiënt mogelijk gebruikt. Deze continue werkdruk samen met het ongemak van het zoeken naar de juiste informatie resulteert in frustratie.

Door beter in de behoeften van zowel de zorgverlener als de patiënt te voorzien, kunnen we de pijn van de zorgverleners verlichten. Door te zorgen voor een veilig, makkelijk en gebruiksvriendelijk softwaresysteem dat voor iedereen, ook de patiënt toegankelijk is op elk moment van de dag.

Om de “zorgwinst” die er te behalen valt beter uit te leggen maken we de vergelijking met de financiële wereld, met name de banken. Iedere dag bekijken en beheren we onze eigen bankzaken. Iets dat we jaren geleden helemaal nog niet deden. Door de enorme automatiseringsslag die in deze branche heeft plaats gevonden blijft er nu meer tijd over voor de kerntaken van zo’n organisatie. De medewerkers van een bank kunnen vlot alle informatie inzien en bewerken door de gebruiksvriendelijke software. Ook heeft de eindgebruiker veel meer grip op zijn financiële situatie. Ons zorgstelsel kan ook deze slag maken, door met een systeem te gaan werken waarin iedere discipline binnen een zorgtraject kan werken en er zijn of haar stukje relevante informatie kan inzien en bewerken. Revalidatie is bij uitstek een vak waar veel disciplines samen werken om de patiënt te begeleiden richting herstel.

Dit systeem moet ook zo gebruiksvriendelijk ingericht zijn dat de zorgverlener en patiënt vaak intuïtief weten hoe het werkt. Vergelijk het met de App op je smartphone die je gebruikt om te bankieren. En net zoals de banken waken over de veiligheid en privacy van ons geld, kan de zorg dit ook over onze persoonlijke gegevens.

Luisteren naar zorgverlener en patiënt

Revalidatieartsen geven vanuit de praktijk aan dat het handig zou zijn om ontwikkelde zorgpaden (evidence-based en ook centrum specifiek) in een softwaresysteem te bouwen en van hieruit de zorg voor de patiënt te personaliseren zodat het uiteindelijk maatwerk wordt. Met name in de revalidatiebranche is maatwerk belangrijk, patiënten hebben persoonlijke doelen die ze nastreven. Zo wil de ene patiënt weer kunnen hardlopen en heeft een ander het doel om weer te kunnen tuinieren. Zo’n voor-gedefinieerd zorgpad is een handige methode die zorgverleners ondersteund en tevens de basis is voor de werklijsten. Hierdoor wordt de kans dat er iets over het hoofd gezien wordt aanzienlijk verkleind.

Naast het koppelen en integreren van gegevens is op dit moment de planning van een behandeltraject/zorgpad een administratief struikelblok dat veel tijd kost. Een behandeltraject moet ingepland worden en eenmaal ingepland moeten er vaak weer wijzigingen gemaakt worden. Wanneer er een aanpassing in zo’n traject gemaakt wordt (iets dat met regelmaat gebeurt en zeer kenmerkend voor de revalidatiezorg), zal iedere volgende stap en afspraak opnieuw bekeken en gepland moeten worden. Het gaat daarbij om verschillende stappen die allemaal met elkaar verbonden zijn en uitgevoerd worden door verschillende zorgverleners.

Een goede planning is dus enorm belangrijk voor het slagen van een behandeltraject.
Hierdoor is het idee ontstaan om automatische planningssoftware ook in dit softwaresysteem in te bouwen om alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Een efficiënte planning leidt tot een effectiever gebruik van de zorguren. Al deze verbeteringen dienen allemaal hetzelfde doel: de administratieve pijn bij zorgverleners wegnemen zodat er meer tijd overblijft voor zorg aan de patiënt.

Momenteel worden alle mooie ideeën en wensen van de professionals meegenomen in het creëren van dit nieuwe softwaresysteem, een EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) voor de revalidatiebranche. Door samen op deze manier te co-creëren ontstaat er een efficiënt en gebruiksvriendelijk systeem voor de revalidatiebranche en haar patiënten. Hierdoor spaart men uiteindelijk tijd uit op de werkvloer, wordt het revalidatieproces beter ondersteund en kan de zorgverlener zicht weer bezighouden met zijn of haar kerntaken.

Het EPD wordt zo gebouwd dat het gebruikt kan worden op een device naar keuze. Dit betekent in de praktijk dat een revalidatiearts zelfs vanaf zijn telefoon zijn urenregistratie kan bijhouden tussen twee patiënten door en zo bestaat ook de mogelijkheid om alvast de belangrijke informatie van een patiënt door te nemen zodat men goed geïnformeerd bij de patiënt aan komt.

Het gemak voor de patiënt

Zoals eerder genoemd kan ook de patiënt aan de slag met dit EPD. Dit heeft als voordeel dat de patiënt ook een actieve rol kan spelen bij het verlichten van de werkdruk van de zorgverlener. Zo kan een patiënt zelf inloggen op een eigen omgeving, het behandeltraject bekijken, persoonsgegevens updaten, medicijngebruik bekijken, toegang verlenen aan familieleden, doorgeven welke menu men die dag wil nuttigen, metingen invoeren, vragenlijsten invullen, feedback over een behandeling geven en nog veel meer.

Op deze manier heeft de patiënt meer grip, zeggenschap en inzicht in zijn behandeltraject en wordt alles overzichtelijker, voor alle betrokken partijen.

Ook heeft dit als groot voordeel dat de patiënt de zorgverlener op actieve wijze ontlast door bepaalde informatie vooraf in het systeem aan te leveren. Zorgverleners geven duidelijk aan dat de meeste patiënten het fijn vinden om meer regie en meer (digitale) communicatie te hebben over hun behandeling. Zeker als al deze informatie gebundeld op een plek toegankelijk is op ieder gewenst moment van de dag.

Kosten besparen, hoe dan?

Wij besteedden met z’n allen vanaf 2006-2020 wel 50% meer aan zorg in Nederland terwijl ons bruto nationaal product in deze periode slechts met 22% gestegen is. Dit is een enorme stijging. Helaas is de reactie die daarop volgt vanuit de overheid en de verzekeraars dat er steeds meer regelgeving komt. Helaas zorgen deze regels alleen maar voor een inefficiënter gebruik van de zorguren omdat de zorgverlener nog meer moeten administreren en verantwoorden om zijn werk gedaan te krijgen.

Ook moeten er vaak administratieve krachten ingehuurd worden om een traject te verantwoorden. Dit maakt dat we in een soort van vicieuze kostencirkel zitten, die steeds erger wordt. Onze zorgkosten stijgen op dit moment nog steeds. Daarom heeft dit nieuwe EPD als doel om de kosten die met de administratie en planningslast gemoeid zijn te reduceren en zorgverleners weer te laten doen waar ze goed in zijn, zorg verlenen!

Dit verhaal is ontleend aan een interview met Bjorn de Hoon.

Wil je hierover meer weten? Neem contact op met Linda.Talman@avinty.com
(Directeur Revalidatie)

Revalidatie

Revalidatiezorg kenmerkt zich door haar multidisciplinaire karakter. Elke specialist werkt vanuit zijn eigen discipline en locatie aan een gezamenlijk doel. 

Gerelateerde berichten

De eindgebruiker altijd in beeld

Binnen Avinty is de eindgebruiker een belangrijk onderdeel van de ontwikkelvisie. Om de...

Nieuw adres Avinty Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en Revalidatie

Vanaf vandaag hebben Avinty Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en Revalidatie een nieuw onderkomen. We...

Avinty marktleider GGZ

We beginnen de week met goed nieuws. De nieuwe EPD-inventarisatie in de GGZ-markt van M&I...

Avinty dit jaar niet op Zorg&ICT

Vanwege de grote impact die COVID heeft gehad op de zorg heeft Avinty besloten dit jaar niet deel...

Avinty breidt uit, welkom Avinty Apps!

Op 2 september jl. hebben we een team van 10 specialisten in mobiele applicaties (apps) aan...
Share This