Samen de zorg verbeteren

30 apr 2021 | REFLEX

“In de praktijk blijkt het voor een softwareleverancier lastig om de problematiek waar de zorgprofessional dagelijks tegenaan loopt te (h)erkennen en vervolgens ook nog eens om te zetten in bruikbare software,” zegt Andrea Knevel. Na 18 jaar als fysiotherapeut binnen een multidisciplinaire instelling te hebben gewerkt, is ze eind vorig jaar bij Avinty Revalidatie gestart als Business Analist.


“Naast mijn functie van fysiotherapeut heb ik in mijn rol als projectleider destijds aan meerdere kwaliteitsprojecten gewerkt op het gebied van klinisch redeneren, methodisch handelen en de verslaglegging daarvan in het EPD. Hierdoor weet ik heel goed welke problemen medewerkers binnen de zorg tegenkomen en hoe je deze zou kunnen ondervangen in een EPD.

Maar een brug slaan tussen zorg en techniek kun je alleen samen met de klant. Dat is de reden dat we binnen Avinty voor de ontwikkeling van ons Elektronisch Patiënten Dossier REFLEX in co-creatie werken. Elk revalidatiecentrum heeft eigen processen, met bijkomende problemen en oplossingen, een eigen karakter en cultuur. Door samen te creëren proberen we zo dicht mogelijk bij de verschillende processen van de revalidatiecentra te komen en daar zo optimaal mogelijk bij aan te sluiten met een geharmoniseerd EPD.

Niet zomaar een leverancier
We werken in co-creatie omdat we simpelweg niet alleen een leverancier willen zijn. We willen echt een partner zijn met wie de klant samen problemen op kan lossen. In onze ogen zou het niet logisch zijn, en bovendien ten koste van het werkplezier van de zorgprofessional gaan, om als leverancier te bepalen hoe de zorgverlener moet werken. We moeten ons niet wijzer achten dan de mensen die daadwerkelijk met het EPD moeten werken. Alleen met de input van de mensen die met het EPD werken, kunnen we een echte relevante oplossing maken.”

Co-creatie
“In ons co-creatie proces inventariseren we zoveel mogelijk gebruikservaringen. Zodoende sluiten we optimaal aan bij de dagelijkse praktijk van de zorgprofessional. Dit werkt veel beter dan alleen af te gaan op de theorie. We verdiepen ons echt in de revalidatiecentra en kijken waar de behoefte ligt. We zien dat we door deze manier van samenwerking een beter passende oplossing kunnen maken. En niet onbelangrijk, een EPD dat revalidatie eigen is. Uiteindelijk gaat hierdoor het werkplezier omhoog voor de zorgprofessional en blijft er meer tijd over voor de patiënt / cliënt.

Invloed op eigen manier van werken
Bij de keuze, implementatie en inrichting van een nieuw EPD wordt vaak een multidisciplinaire projectgroep betrokken. Daarbij wordt vaak gekozen voor de meest passende optie, zonder dat er nog mogelijkheid bestaat echte invloed te hebben op hoe het EPD eruit gaat zien. Als het EPD er eenmaal is zie je dat zorgverleners zich helaas vaak aan het EPD moeten aanpassen. Bijvoorbeeld omdat de werkprocessen niet optimaal worden ondersteund. Daar ontstaat vaak veel frustratie.

Door onze manier van co-creëren nemen we deze pijn voor een groot deel weg. Met het zeggenschap dat de revalidatiecentra hebben, kunnen zorgprofessionals concreet meedenken over hoe dagelijkse problemen in de praktijk opgelost kunnen worden in het EPD. Ze hebben daarmee invloed op hun eigen manier van werken.”

Zorg en techniek vinden elkaar
De verschillende onderdelen binnen het EPD worden besproken in themagroepen waarbinnen zorgmedewerkers en behandelaren vanuit de verschillende revalidatiecentra deelnemen. Hierin worden naast de visie en ontwikkeling vanuit Avinty, juist ook de behoeftes en de werkprocessen van de gebruikers naast elkaar gelegd. Dit is letterlijk de plek waar zorg en techniek elkaar vinden en waar onderlinge afstemming plaatsvindt.

Co-creatie concreet gemaakt
“Vanuit ervaring weet ik dat er binnen EPD’s meestal wel plaats is voor de registratie en informatie van de verschillende disciplines. Maar dat betekent nog niet dat zo’n EPD de samenwerking binnen een interdisciplinair team ook echt ondersteunt. Dit kwam ook naar voren bij de themagroepen. Vaak heeft iedere discipline zijn eigen plek in het EPD om informatie vast te leggen. Om deze informatie te delen wordt hiernaar verwezen of er wordt geknipt en geplakt. Wij vinden dat dit anders kan en moet. Na intensieve samenwerking met onze klanten hebben we een weg gevonden waarop dit ook kan. Hierdoor zie je dat co-creatie dus écht loont”.

Van mono-disciplinair naar interdisciplinair
Binnen REFLEX zal iedere discipline werken vanuit dezelfde intake en hetzelfde behandelplan. Alle informatie van de patiënt wordt op één plek verzameld. Iedereen kan vanuit dezelfde kennis/informatie met de patiënt aan de slag. Hierbij zullen op basis van rollen en aangegeven behoeftes alleen relevante informatievelden zichtbaar zijn. Andere velden kunnen met één klik op de knop geopend worden.

Doordat iedereen werkt vanuit dezelfde basis, maken we de zorg overzichtelijk.
Veel informatie hoeft niet dubbel te worden uitgevraagd en gezamenlijke doelen kunnen makkelijker worden opgesteld. Je bent als zorgverlener altijd op de hoogte van datgene waar je collega met je patiënt mee aan de slag is. Dat is pas echt samenwerken!”

Meer weten over REFLEX? Klik hier.

Revalidatie

Revalidatiezorg kenmerkt zich door haar multidisciplinaire karakter. Elke specialist werkt vanuit zijn eigen discipline en locatie aan een gezamenlijk doel. 

Gerelateerde berichten

De eindgebruiker altijd in beeld

Binnen Avinty is de eindgebruiker een belangrijk onderdeel van de ontwikkelvisie. Om de...

Nieuw adres Avinty Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en Revalidatie

Vanaf vandaag hebben Avinty Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en Revalidatie een nieuw onderkomen. We...

Avinty marktleider GGZ

We beginnen de week met goed nieuws. De nieuwe EPD-inventarisatie in de GGZ-markt van M&I...

Avinty dit jaar niet op Zorg&ICT

Vanwege de grote impact die COVID heeft gehad op de zorg heeft Avinty besloten dit jaar niet deel...

Avinty breidt uit, welkom Avinty Apps!

Op 2 september jl. hebben we een team van 10 specialisten in mobiele applicaties (apps) aan...
Share This