Revalidatie

REFLEX
HéT EPD VOOR DE REVALIDATIE

Revalidatie is bij uitstek een vak waar veel disciplines samen werken om de patiënt te begeleiden richting herstel. Gezamenlijk met alle zorgprofessionals één nieuw toekomstbestendig revalidatie EPD creëren door middel van co-creatie is wat wij doen. Met als doel om samen één veilig, makkelijk en gebruiksvriendelijk systeem te creëren voor alle gebruikers dat 100% gemaakt is voor en door de revalidatie branche.

Gemaakt voor de revalidatie

Ontmoet ons op de volgende events

}

23 September

Online

Zorginnovatiedag – Digitale nabijheid in de care

Lees meer

}

12 & 13 November

Online

DCRM-VRA – Revalidatie in de nabije toekomst

Lees meer

}

18,19 en 20 Mei 2021

Utrecht

Zorg en ICT 18, 19 en 20 MEI 2021 in de Jaarbeurs Utrecht

Lees meer

Bjorn de Hoon

De pijn van de zorgverlener verlichten

“De revalidatiearts, fysiotherapeut of pijnarts moet zich vooral bezighouden met zijn of haar passie en expertise; de zorgverlening. Dit zal uiteindelijk leiden tot meer plezier in het werk, meer effectieve zorguren en minder kosten.” – Bjorn de Hoon, directeur Avinty Revalidatie

één multi
disciplinair dossier

Samenwerking is cruciaal voor het slagen van de revalidatie van de patiënt. Elke betrokkene werkt vanuit zijn eigen specialisatie aan een gezamenlijk doel. Eén dossier voor het hele team zorgt voor korte communicatielijnen. Hierdoor kan de zorgprofessional excelleren, want iedere revalidant en kwetsbare oudere verdient de beste zorg.

USER Centered

Je hebt relevante informatie altijd binnen handbereik op jouw gepersonaliseerde dashboard.
Werklijst en signaleringen leiden je eenvoudig door werkprocessen. Of je nou behandelaar, revalidatiearts of planner bent. Jij staat centraal. Vanuit dit centrale punt werk en navigeer je.
In één overzicht zie je wat er speelt. Op elk moment van de dag.

Automatisch plannen

Centraal en automatisch plannen van multidisciplinaire behandelingen en zorgpaden realiseer je eenvoudig door de integratie van Roosterplatform. REFLEX creëert overzicht, ongeacht jouw rol of locatie. Naar wens van de patiënt en in dienst van het behandelprogramma.

Zorgpaden

Zorgpaden in REFLEX helpen je bij het opstellen, plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het gehele behandelproces. Ze zorgen voor een hogere mate van voorspelbaarheid en een verlaging van de administratieve lasten. REFLEX denkt mee én denkt vooruit. Zodat jij de focus kunt leggen op de zorg van je patiënt.

Voor iedereen

Als revalidatiearts ben je er voortdurend op gericht om een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de patiënt te bereiken. Je bent verantwoordelijk voor de revalidatiegeneeskundige behandeling.

Een goede behandeling valt of staat met sterke samenwerking en goede communicatie rondom de revalidant, zowel intern als met andere zorgaanbieders.

REFLEX voorziet je van duidelijke overzichten met relevante informatie. Vanuit jouw gepersonaliseerde dashboard schakel je snel tussen zorgpaden, caseload en agenda.  

 


User Centered

ICF/RAPP

Zorgpaden

De zorgadministratie is van onmisbare waarde in het secundaire proces. Met REFLEX coördineer je de inzet van zorg, centraal óf decentraal. Het eenvoudig kunnen registreren van cliënten / patiënten en makkelijk bijwerken van dossiers zijn belangrijk voor je. Alle relevante gegevens vind je in jouw eigen gepersonaliseerde dashboard. Daarnaast biedt REFLEX ondersteuning bij correspondentie, de facturatiestromen en geeft makkelijk inzicht in alle uit te voeren acties in elke fase van het behandelproces.

 


User Centered

Correspondentie

Als functioneel beheerder ben je een steun en toeverlaat op software gebied voor je collega’s van het primaire en secundaire proces. Je schakelt tussen bestuurder en werkvloer, beleid en proces. Je zorgt ervoor dat de applicaties optimaal ingericht zijn, soepel functioneren en je ontfermt je over de autorisatiestructuur. Zo worden de (zorg)professionals optimaal ondersteund en kunnen zich focussen op het verlenen van kwalitatief hoogwaardige zorg.

 


Lage beheerlasten

Modulaire opbouw

Continuous delivery

Als patiënt heb je vaak te maken met meerdere specialisten en een uitgebreid dossier.
Voor jou is het belangrijk dat je samen met jouw partner of naaste thuis in alles rust jouw eigen dossier kan doorlezen via het Patiëntenportaal. Zo ben je altijd up-to-date en kun je je beter voorbereiden op jouw volgende afspraak met jouw revalidatiearts of behandelaar. Jij staat centraal.

 


Regie over eigen medische gegevens

Digitaal contact

e-Health

Snel overzicht in de situatie van de revalidant en het beloop van het traject, maar ook van de hele caseload, zijn voor jou cruciaal. Direct kunnen registreren en rapporteren zijn een must. REFLEX ondersteunt je om gemakkelijker, prettiger en sneller te communiceren met jouw collega’s uit het multidisciplinaire behandelteam.

 


User Centered

ICF/RAPP

Zorgpaden

Revalidatiezorg kenmerkt zich door het multidisciplinair proces. Dit maakt het planproces complex. Als planner heb je de behoefte aan relevante en up-to-date informatie over de capaciteit en zorgvraag om tijdig bij te kunnen sturen.

Automatisch plannen in REFLEX plant geautomatiseerd het zorgpad van de revalidant, de agenda van de behandelaar, de beschikbare ruimtes én de middelen. Jij blijft regisseur en kunt je focussen op de roosterstrategie en het sluitend maken van de wensen/eisen van patiënt, behandelaar en organisatie.

De afgelopen jaren is de druk in de zorg toegenomen. Als verpleegkundige wil je direct weten waar je aan toe bent. REFLEX laat je in een oogopslag het actuele beeld van de revalidant inzien. Het EPD brengt je direct op de hoogte van belangrijke wijzigingen en het afdelingsdashboard geeft inzicht in nog uit te voeren taken. Zo kun jij je blijven focussen op het verlenen van kwalitatieve zorg.


User Centered

ICF / RAPP

ICF / RAPP.

In REFLEX kun je rapporteren en stel je het revalidatieplan op  volgens de RAPP methodiek. Wel zo logisch.

Gevalideerde meetinstrumenten

Gevalideerde meetinstrumenten (ROM). 

REFLEX bevat gevalideerde meetinstrumenten, specifiek voor de MSR en GRZ.

.E-Health

E-Health voor de Patiënt.

Laagdrempelig digitaal contact met de instelling, inzage en regie over eigen medische gegevens via het patiëntenportaal.

Geïntegreerde tijdregistratie

Geïntegreerde tijdregistratie. 

Tijdregistratie volledig geïntegreerd in het proces van de zorgprofessional. Deze schrijft tijd vanuit de agenda, gekoppeld aan de decursus.

Gestandaardiseerde zorgpaden

Gestandaardiseerde zorgpaden.

Zorgpaden helpen zorgprofessionals bij het opstellen, plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het gehele behandelproces. Ze zorgen voor een hogere mate van voorspelbaarheid en een verlaging van de administratieve lasten.

DBC’s en geneesmiddelen

Registreren van DBC’s en dure geneesmiddelen.

Declaratie van DBC’s vindt rechtstreeks plaats vanuit de applicatie. Geautomatiseerde verwerking Medische Specialistische Revalidatie, Geriatrische Revalidatiezorg en diverse andere financieringsstromen, dure geneesmiddelen en overige zorgproducten. 

standaarden

Ondersteuning landelijke
aanleverstandaarden.

REFLEX ondersteunt landelijke aanleverstandaarden waaronder de DIS aanlevering en landelijke wachttijden.

Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht.

Door toepassing van een horizontaal toezicht wordt waar mogelijk ontbrekende informatie afgevangen en tijdig gecontroleerd.

Business intelligence

Business Intelligence. 

Managementrapportages waaronder een DBC monitor voor de GRZ.

Lage beheerlasten

Lage beheerlasten. 

Door een combinatie van de Cloud applicatie en Continuous Delivery is de applicatie altijd up to date en worden zo laag mogelijke beheerslasten bereikt. Dit word versterkt door een gestandaardiseerde inrichting.

Continuous delivery

Modulaire architectuur.

De modulaire architectuur zorgt voor snelle doorontwikkeling en uitlevering van relevante modules en updates. 

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze REFLEX nieuwsbrief

Wilt u meer informatie?