Sociaal Domein

CARE4: hét ecd voor het sociaal domein

Als zorgprofessional zet jij je dagelijks in om kwetsbare mensen te begeleiden en te helpen de regie (terug) te geven over hun leven. CARE4 ondersteunt je hierbij. Het stroomlijnt informatie en processen en verlaagt de administratieve last, waardoor jij prettiger en slimmer kunt werken. Hierdoor blijft er meer tijd over voor dat wat telt: hulpverlening aan jouw cliënten.

Het ECD voor het Sociaal Domein

Gehandicaptenzorg ECD

voorgedefinieerde processen

Maximale ondersteuning zorgprofessional

Het uitgangspunt van het ECD is dat jij als zorgprofessional zo intuïtief en eenvoudig mogelijk kan werken, in een gebruiksvriendelijke omgeving. Alle standaard taken, zowel administratief als zorginhoudelijk, zijn maximaal geautomatiseerd zodat echt alleen nog specifieke informatie hoeft te worden vastgelegd. Vanaf je dashboard zijn de belangrijkste berichten en taken direct inzichtelijk, hierover word je proactief geïnformeerd. Echt ondersteuning dus, om je hulpverlening zo goed mogelijk vorm te geven.

bewezen oplossing

Gebruiksvriendelijkheid voorop

De grootste kracht van CARE4 is de enorme gebruikersvriendelijkheid. Hierbij is het uitgangspunt dat het ECD de zorgprofessional ondersteunt en zo min mogelijk als noodzakelijk kwaad wordt ervaren. Een overzichtelijk en aantrekkelijk dashboard is hierbij de basis. Notificaties en belangrijke berichten zijn direct inzichtelijk, hierover wordt de zorgprofessional proactief geïnformeerd. Alle standaard taken, zowel administratief als zorginhoudelijk, zijn geautomatiseerd waar mogelijk zodat echt alleen nog specifieke zaken vast moeten worden gelegd. CARE4 wordt hierdoor als proactieve ondersteuning ervaren en start met ondersteuning op punt waar de zorgprofessional dit wenst.

Gehandicaptenzorg ECD

Voorbereid op de toekomst

Moderne en standaard oplossing

De beide platformen ontwikkelen zich continu door en sluiten daarmee aan bij de laatste ontwikkelingen en vereisten qua administratie en registratie maar ook qua zorginhoudelijke processen en de toegankelijkheid voor de gebruiker(s). De beide oplossingen zijn optimaal geïntegreerd en bieden daarmee voor zowel cliënten en naasten alsook de hulpverlener de optimale gebruikerservaring en ondersteuning van het hulpverleningsproces.

systemen koppelen

Open platform

Omdat wij geloven dat onze klanten steeds meer gaan samenwerken, moeten de systemen ook meer en beter met elkaar kunnen samenwerken. We denken hierbij aan interne systemen (boekhouding, HR), externe sectorale systemen (Vecozo, BergOp, collega instellingen) en cliëntsystemen (eHealth, gespecialiseerde apps). Daarom is CARE4 ontworpen met het uitgangspunt dat het ECD fundamenteel open moet zijn.

Gehandicaptenzorg ECD

veilig online contact

Cliëntomgeving: Jouw Omgeving

Voor de beste samenwerking met je cliënt en haar naasten is een speciale online omgeving (Jouw Omgeving) en mobiele app beschikbaar om jouw cliënt in staat te stellen aan haar eigen doelen te laten werken, veilig te communiceren met alle betrokkenen, en inhoudelijke oefeningen of informatie klaar te zetten voor je cliënt en haar naasten. Kortom: de juiste informatie, op de juiste plek, op het juiste moment. De optimale vorm van samenwerking met jouw cliënt en haar naasten. 

huiselijk geweld

Ook in complexe situaties

Als maatschappelijk hulpverlener kun je het verschil maken in complexe situaties, bijvoorbeeld huiselijk geweld. Jaarlijks krijgen in Nederland 1,2 miljoen mensen hiermee te maken. Onze zorgoplossingen zijn zo ontworpen om eenvoudig laagdrempelige zorg vroegtijdig aan te kunnen bieden. Avinty helpt jou meer tijd en aandacht vrij te maken voor échte zorg. Samen werken we aan veiligheid en herstel in het sociaal domein.

sociaal domein - huiselijk geweld

Cliënt

De cliënt staat centraal binnen het zorgproces. Daarom kan de cliënt of zijn (wettelijk) vertegenwoordiger op een eenvoudige manier inloggen en toegang krijgen tot het dossier in het CVS/ECD CARE 4. In het dossier is dan o.a. directe inzage in de agenda, rapportages en ondersteuningsplan/behandelplan mogelijk. De cliënt of diens (wettelijk) vertegenwoordiger beschouwen wij als regisseur. Deze visie is leidend bij de ontwikkeling van CARE4. In co-creatie groeien we van het delen van informatie vandaag, via samen schrijven morgen naar volledig eigenaarschap in de nabije toekomst. De berichten (chat-)functie zorgt voor beveiligde communicatie met de cliënt of diens (wettelijk) vertegenwoordiger. De begeleider kan dit gebruiken om bijvoorbeeld formulieren of documenten te delen. De cliënt of diens (wettelijk) vertegenwoordiger kan zelf (delen van) formulieren en documenten invullen. Zelf schrijven betekent immers meer regie en eigenaarschap.

(Zorg)professional

Als zorgprofessional heb je begeleidingsmomenten bij de cliënt thuis. Jouw agenda is leidend. Vanuit de agenda volg je jouw dagprogramma, open je dossiers en schrijf je je rapportages. De werkzaamheden vastgelegd in de agenda kunnen eenvoudig worden bevestigd en daarmee verwerkt in de urenregistratie. Via de chatfunctie in het cliëntportaal hou je makkelijk contact met collega’s en cliënten of hun vertegenwoordigers. In het cliëntportaal deel je rapportages of ondersteuningsplannen en vraag je om goedkeuring hiervan. Zo worden administratieve handelingen in CARE4 tot een minimum beperkt.

(Team)manager

Voor jou als manager is het belangrijk goed zicht te houden op de bezetting voor jouw team, groep of locatie, maar ook op de caseload van je teamleden. Het dashboard is dan ook zo ingericht dat je direct zicht hebt op de voor jou cruciale informatie en ook jij kunt van daaruit eenvoudig doorklikken naar het achterliggende dossier of document. Natuurlijk heb je ook eenvoudig toegang tot voor jou belangrijke managementinformatie en rapportages.

Zorgadministrateur

In CARE4 is er een speciaal dashboard voor de zorgadministratie beschikbaar. Dit is onmisbaar in het secundaire proces. Via dit dashboard kunnen alle relevante administratieve handelingen worden uitgevoerd inclusief het totale berichtenverkeer. CARE4 begeleid je door de reguliere administratieve processen en geeft via signaleringen aan waar je specifiek aandacht voor moet hebben.

Financiële administratie

De financiële administratie word optimaal ondersteund met een eigen dashboard voor alle relevante handelingen voor de facturatie en declaratie.

De cliënt staat centraal binnen het zorgproces. Daarom kan de cliënt of zijn (wettelijk) vertegenwoordiger op een eenvoudige manier inloggen en toegang krijgen tot het dossier in het CVS/ECD CARE 4. In het dossier is dan o.a. directe inzage in de agenda, rapportages en ondersteuningsplan/behandelplan mogelijk. De cliënt of diens (wettelijk) vertegenwoordiger beschouwen wij als regisseur. Deze visie is leidend bij de ontwikkeling van CARE4. In co-creatie groeien we van het delen van informatie vandaag, via samen schrijven morgen naar volledig eigenaarschap in de nabije toekomst. De berichten (chat-)functie zorgt voor beveiligde communicatie met de cliënt of diens (wettelijk) vertegenwoordiger. De begeleider kan dit gebruiken om bijvoorbeeld formulieren of documenten te delen. De cliënt of diens (wettelijk) vertegenwoordiger kan zelf (delen van) formulieren en documenten invullen. Zelf schrijven betekent immers meer regie en eigenaarschap.

Als zorgprofessional heb je begeleidingsmomenten bij de cliënt thuis. Jouw agenda is leidend. Vanuit de agenda volg je jouw dagprogramma, open je dossiers en schrijf je je rapportages. De werkzaamheden vastgelegd in de agenda kunnen eenvoudig worden bevestigd en daarmee verwerkt in de urenregistratie. Via de chatfunctie in het cliëntportaal hou je makkelijk contact met collega’s en cliënten of hun vertegenwoordigers. In het cliëntportaal deel je rapportages of ondersteuningsplannen en vraag je om goedkeuring hiervan. Zo worden administratieve handelingen in CARE4 tot een minimum beperkt.

Voor jou als manager is het belangrijk goed zicht te houden op de bezetting voor jouw team, groep of locatie, maar ook op de caseload van je teamleden. Het dashboard is dan ook zo ingericht dat je direct zicht hebt op de voor jou cruciale informatie en ook jij kunt van daaruit eenvoudig doorklikken naar het achterliggende dossier of document. Natuurlijk heb je ook eenvoudig toegang tot voor jou belangrijke managementinformatie en rapportages.

In CARE4 is er een speciaal dashboard voor de zorgadministratie beschikbaar. Dit is onmisbaar in het secundaire proces. Via dit dashboard kunnen alle relevante administratieve handelingen worden uitgevoerd inclusief het totale berichtenverkeer. CARE4 begeleid je door de reguliere administratieve processen en geeft via signaleringen aan waar je specifiek aandacht voor moet hebben.

De financiële administratie wordt optimaal ondersteund met een eigen dashboard voor alle relevante handelingen voor de facturatie en declaratie.

Care4 vlaggenschip

Dit CVS/ECD is samen met klanten ontwikkeld. We hebben de afgelopen maanden grote stappen gemaakt met de ontwikkeling van CARE4. Steeds meer klanten willen daarom CARE4 aan hun collega’s laten zien. We zijn erg trots op het resultaat en kijken uit naar de voortzetting van deze reis.

Implementatie.

Onze medewerkers beschikken over een grote mate van deskundigheid op het gebied van de maatschappelijke hulpverlening en de processen die daar gevolgd worden. Dit maakt het schakelen bij de inrichting van het CVS/ECD eenvoudiger en zorgt voor een soepele implementatie.

Facturatie & Declaratie.

Het CVS/ECD ondersteunt alle vormen van facturatie en declaratie, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de wereld binnen de instelling en daarbuiten. Dit maakt dat aanpassingen “buiten” geen gevolgen hebben voor de inrichting “binnen”. Wel zo handig!

Wet en Regelgeving.

Avinty Sociaal Domein garandeert het volgen van wet- en regelgeving volgens WLZ, WMO, PGB en D(B)BC. Dit biedt klanten een belangrijke zekerheid.

Co-creatie

Dit CVS/ECD is samen met klanten in co-creatie ontwikkeld. Hiervoor wordt samengewerkt in het Platform CARE4, waarin 31 klanten participeren. Onze klanten hebben hiermee directe invloed op de realisatie van het CVS/ECD. Het systeem sluit daardoor beter aan op hun wensen en vooral de wensen van de gebruikers. Daar zijn we trots op.

Branchespecifiek.

Avinty Sociaal Domein beschikt over de benodigde kennis over de maatschappelijke dienstverlening van zowel de zorginhoudelijke als de administratieve processen. Je mag van ons een begeleidende en leidende rol verwachten ten aanzien van het optimale gebruik van het CVS/ECD.

Benieuwd wat CARE4 voor jouw organisatie kan betekenen?

We horen graag van je.