Vroegtijdig zorg aanbieden met stepped care

Case
Wijkteams Enschede 

Uitdaging 
Hoe kan Wijkteams Enschede (voormalig SMD) met beperkte middelen een grotere zorgvraag behandelen? SMD vroeg Avinty blended care en stepped care verder in te richten om de cliënt zo gericht (en geautomatiseerd) mogelijk te kunnen helpen.

Oplossing
We hebben cliëntportaal en e-healthoplossing Jouw Omgeving (wat SMD al gebruikte) optimaal ingericht voor de gewenste vorm van blended care, waarbij alle informatie veilig op één plek te vinden is. Samen met SMD hebben wij stepped care toegepast in de website. Websitebezoekers komen stapsgewijs (door middel van het aanklikken van de juiste antwoorden) terecht bij relevante informatie of het juiste zorgaanbod en kunnen zorg aanvragen en starten. Ook al zijn websites niet onze corebusiness, hier kunnen we wel begeleidend in zijn.

Resultaat
Alle wijkcoaches zijn bekend met de werkwijze van blended hulpverlenen en zij zetten dit steeds vaker in. Daardoor kan Wijkteams nu een grotere zorgvraag behandelen met beperkte middelen. De regie ligt daarbij steeds meer bij de cliënt. Alle gevoelige online communicatie met cliënten verloopt beveiligd, via de Berichten van Jouw Omgeving.

Wijkteams Enschede
Wijkteams Enschede (voormalig SMD) is een non-profitorganisatie in Enschede die mensen helpt om beter of weer zelfstandiger te functioneren in hun dagelijkse bestaan. Zo werkt zij aan een inclusieve samenleving door middel van projecten en een breed hulp- en dienstverleningsaanbod. Wijkteams Enschede is een samenwerking tussen SMD en de Gemeente Enschede.

Markt
Sociaal Domein

Zorgoplossing
Jouw Omgeving 

Aanspreekpunt voor uiteenlopende hulpvragen

Wijkteams Enschede helpt inwoners van Enschede om beter of zelfstandiger te functioneren in hun dagelijks leven. Mensen van alle leeftijden kunnen bij Wijkteams terecht met hun hulpvraag. Deze vragen zijn heel divers. Van jeugd/opgroeien tot ambulante zorg en van financiële vragen en veiligheid tot ‘klassieke wmo’, zoals trapliften. Wijkteams kan zelf hulp bieden of cliënten doorverwijzen. Behandeling verzorgen zij alleen voor jeugd. Sinds 2017 gebruikte SMD Jouw Omgeving, waarbij een koppeling is gemaakt met de website onlinehulpenschede.nl. Hier is informatie te vinden over verschillende leefgebieden en wanneer cliënten het antwoord op hun vraag niet kunnen vinden, kunnen zij contact opnemen met een wijkcoach. Daarbij wordt er automatisch een dossier aangemaakt in Jouw Omgeving.

Stepped care voor laagdrempeligheid

Wat is er nog meer mogelijk qua automatisering om de doelgroep beter te kunnen helpen? Die vraag stelde SMD aan Avinty. De inzet van stepped care is een belangrijke manier om laagdrempelige zorg op maat te kunnen bieden. Dat hebben we samen gerealiseerd, zodat Wijkteams bereikbaar is via verschillende websites en hulp op afstand biedt via Jouw Omgeving, al dan niet gecombineerd met face-to-face zorg.

Met stepped care wordt door slimme vragen te stellen de zorgvraag goed in kaart gebracht en zoveel mogelijk de juiste zorg geboden. Een deel van de cliënten heeft niet voldoende aan alleen informatie (psycho-educatie). Deze personen kunnen via ‘stappen’ (doorklikken) door de website bij andere, meer actieve of interactieve hulpvormen terechtkomen. 

De inzet van e-health zorgt voor continue uitwisseling van informatie over voortgang, het gevoel erbij, wat de cliënt opviel en welke ondersteuning er nog nodig is. Het is maatwerk naar behoefte. Het is dus niet meer zo dat de zorgprofessional maar één keer per week contact heeft en in een korte tijd de belangrijkste zaken moeten regelen. Dankzij Jouw Omgeving kan dat wanneer het nodig is.

Jouw Omgeving app

De regie ligt bij de cliënt

Alle cliënten van Wijkteams hebben zelf inzage in hun dossier in Jouw Omgeving. De cliënt bepaalt zelf wie wat mag zien. Bovendien kunnen zij zelf hun zorgtraject invullen. Door bijvoorbeeld te werken aan doelen en dit communiceren met Wijkteams, zelf aan de slag te gaan met hulpmiddelen uit de e-health-bibliotheek en door continu te communiceren over hun doelen en vooruitgang. Dit alles wordt uitgewisseld met de zorgprofessionals van Wijkteams, wanneer de cliënt daar toestemming voor heeft gegeven. Denk bijvoorbeeld aan het dagboek waarin staat hoe de cliënt zich voelt.

“Dankzij Jouw Omgeving kunnen wij hulpvragen die binnenkomen binnen 24 uur beantwoorden. Avinty heeft de perfecte technische ondersteuning geleverd waarbij we mensen kunnen helpen op een manier die bij hun situatie past. Nadat we laagdrempelig in contact komen met mensen, blijkt dat er soms heel grote problematiek speelt achter de voordeur. Daar waren we anders nooit achter gekomen.”

Dionne, wijkteammedewerker SMD
(Team Online Hulp)

Toekomstbestendigheid

Slimme digitalisering van de maatschappij heeft de toekomst, zo ook in de zorg. De zorgvraag is te groot om alleen op de traditionele wijze te verzorgen. Stepped care en e-health zorgen ervoor dat de cliënt altijd geholpen kan worden op het moment dat het de cliënt uitkomt tegen aanzienlijk lagere kosten dan traditionele (face-to-face) zorgverlening. Bovendien heeft Wijkteams in Jouw Omgeving eigen aanpassingen laten inbouwen door Avinty, zodat het beter past bij de interne processen en dienstverlening.

Adoptie van de technologie

Zoals in elke organisatie het geval is, is ook bij SMD/Wijkteams de adoptie van de technologie een drempel waar medewerkers overheen moeten. Dat heeft veel tijd nodig. Daarom is het langzaam maar zeker uitgebreid binnen de organisatie. Het begon bij Team Online Hulp, die als eersten werkten op de nieuwe manier met Jouw Omgeving. Dat beviel zo goed, dat zij ook anderen binnen de wijkteams hiermee wilden laten werken. Na een training kon iedereen hiermee aan de slag. Nieuwe medewerkers werden tijdens hun inwerkperiode al direct getraind in Jouw Omgeving. Zo wordt er steeds meer gewerkt met blended care in de vorm van stepped care. In elk stadsdeel is er een Jouw Omgeving-expert binnen SMD aanwezig, zodat vragen altijd beantwoord kunnen worden.

Jouw Omgeving app

Vertrouwen in stepped/blended care

Wijkteams Enschede heeft als organisatie een flinke stap gemaakt dankzij stepped/blended care. Door de cliënten de regie te geven en medewerkers meer mogelijkheden te geven om ieder op hun eigen manier ermee te werken. Er is nu een breder zorgaanbod beschikbaar dat ook nog eens meer op maat is. Alle gevoelige online communicatie met cliënten verloopt beveiligd, via de Berichten van Jouw Omgeving en zij hebben vertrouwen in de werkwijze. Alle wijkteammedewerkers zijn bekend met de werkwijze van blended hulpverlenen en hebben dit in hun werkwijze opgenomen. Het continu monitoren en verbeteren van de (blended) hulpverlening is inmiddels ingebed in het bestaande kwaliteitskader bij Wijkteams. Dit beleid wordt in de praktijk ingezet en toegepast.

Bredere zorg bieden aan je cliënten?

Laten we kijken hoe we voor jou ook een goede digitale oplossing in kunnen richten. Wil je meer weten over blended care of stepped care in Jouw Omgeving en van gedachten wisselen over de toepassing ervan?
Neem contact op met Paul van den Berg via Paul.vandenBerg@avinty.com  
of vul het contactformulier in.