Koninklijke Kentalis spreekt vertrouwen uit in EPD USER

1 feb 2021 | USER

Onlangs heeft Koninklijke Kentalis het contract voor een hechte samenwerking met Avinty ondertekend. Hiermee spreekt de zorginstelling het vertrouwen in Avinty en het EPD USER uit. Kentalis is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn. De unieke zorginstelling biedt zorgdiensten zoals onderzoek, diagnostiek, zorg, speciaal onderwijs, ambulante begeleiding bij reguliere scholen en werkbegeleiding. 

De vijfde kamer in de Gebruikersvereniging USER
De leden van de Gebruikersvereniging USER (GVU) hebben meer dan ooit zeggenschap over de te ontwikkelen functionaliteit in het EPD. In dit kader heeft Avinty samen met Kentalis een nieuwe entiteit binnen de gebruikersvereniging georganiseerd. In deze zogeheten ‘vijfde kamer’ ligt de focus op de Zintuiglijk Gehandicaptenzorg. Hiermee wordt de aandacht voor de doelgroepen van Kentalis gegarandeerd. In de GVU zijn naast de Zintuiglijk Gehandicaptenzorg,  de Geïntegreerde GGZ, Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Forensische GGZ en Verslavingszorg vertegenwoordigd.

Betere aansluiting
Naast de doorontwikkeling van USER in brede zin, gaat Avinty het EPD beter geschikt maken voor het zorgaanbod van Kentalis o.a. door een innovatieve oplossing voor Audiologie.

Gerrit Bredewoud, directeur Avinty (GGZ): “Het is de kunst om samen met de klanten tot beter werkende applicaties te komen. Dat lukt alleen als beide partijen de schouders hieronder willen zetten. Met Kentalis hebben wij een opdrachtgever die bereid is net die stap meer te zetten.”

USER SaaS
Het EPD USER wordt op korte termijn een volledige SaaS applicatie met een open architectuur om zorginstellingen maximaal te ondersteunen met blended care. Avinty levert hiermee een Cloud oplossing die het zorgaanbod van Kentalis, verdeeld over meer dan 200 locaties in geheel Nederland, goed ondersteunt. Lees hier meer.

Geestelijke gezondheidszorg

In de Geestelijke Gezondheidszorg werk je met een kwetsbare doelgroep. USER is een gebruiksvriendelijk en betrouwbaar EPD voor de GGZ dat het hele zorgproces optimaal ondersteunt.
De zorgprofessional kan focussen op 
een optimale weg naar herstel voor de patiënt en cliënt.

Gerelateerde berichten

De eindgebruiker altijd in beeld

Binnen Avinty is de eindgebruiker een belangrijk onderdeel van de ontwikkelvisie. Om de...

Nieuw adres Avinty Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en Revalidatie

Vanaf vandaag hebben Avinty Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en Revalidatie een nieuw onderkomen. We...

Avinty marktleider GGZ

We beginnen de week met goed nieuws. De nieuwe EPD-inventarisatie in de GGZ-markt van M&I...

Avinty dit jaar niet op Zorg&ICT

Vanwege de grote impact die COVID heeft gehad op de zorg heeft Avinty besloten dit jaar niet deel...

Avinty breidt uit, welkom Avinty Apps!

Op 2 september jl. hebben we een team van 10 specialisten in mobiele applicaties (apps) aan...
Share This