MedMij kwalificatie VIPP BgGGZ binnen!

23 mrt 2021 | USER

USER is samen met broker MyHealthConnect (Enovation) gekwalificeerd voor de basis gegevensset GGZ van MedMij! Dit betekent dat cliënten nu via een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) en in een gestandaardiseerd formaat (ZIB’s) een deel van het dossier vanuit USER kunnen gaan ophalen.

“Met het kunnen inzien van je eigen dossier zijn we weer een stapje dichter bij meer eigen regie voor de cliënt. Daarnaast vinden Avinty en GVU (Gebruikersvereniging USER) het belangrijk dat de behandelaren de ZIB informatie op een logische plek, passend in het zorgproces, in de applicatie vullen.” -Ursela Olde Weghuis, projectleider Avinty

Gestandaardiseerde registratie
De gestandaardiseerde registratie in ZIB’s vormde binnen het project de grootste uitdaging. Op welke manier pas je een EPD aan waar al meer dan 25 jaar gegevens worden vastgelegd? Samen met een werkgroep van de GVU is hier verschillende maanden aan gewerkt. Het USER EPD is zo aangepast dat de behandelaar in het registratieproces hier zo weinig mogelijk hinder van ondervindt.

“Het gestandaardiseerd vastleggen van ZIB’s was een uitdaging mede doordat klanten soms net andere processen volgen. Het vinden van de juiste balans was hierin belangrijk: in hoeverre pas je de applicatie aan of dient er ook wat te veranderen in het proces van registratie?” -Peter van Sleen, informatieanalist Avinty

De volgende stap
Gedurende het ontwikkel- en kwalificatietraject is de keten van uitwisseling uitgebreid getest met een PGO. Onze klanten zijn nu druk om deze keten ook te testen binnen de eigen omgeving en inrichting. Vervolgens kan de uitrol naar de productieomgeving starten. Cliënten kunnen dan ook daadwerkelijk via een PGO hun gegevens uit USER opvragen of inzien op een portaal. Wanneer voldoende cliënten dit ook daadwerkelijk doen voldoet ook de zorgaanbieder aan de VIPP GGZ eisen.

Wat is VIPP GGZ ook alweer?
De VIPP GGZ regeling gaat over het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van e-health. Deze regeling draagt bij aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Lees hier meer.

Geestelijke gezondheidszorg

In de Geestelijke Gezondheidszorg werk je met een kwetsbare doelgroep. USER is een gebruiksvriendelijk en betrouwbaar EPD voor de GGZ dat het hele zorgproces optimaal ondersteunt.
De zorgprofessional kan focussen op 
een optimale weg naar herstel voor de patiënt en cliënt.

Gerelateerde berichten

De eindgebruiker altijd in beeld

Binnen Avinty is de eindgebruiker een belangrijk onderdeel van de ontwikkelvisie. Om de...

Nieuw adres Avinty Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en Revalidatie

Vanaf vandaag hebben Avinty Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en Revalidatie een nieuw onderkomen. We...

Avinty marktleider GGZ

We beginnen de week met goed nieuws. De nieuwe EPD-inventarisatie in de GGZ-markt van M&I...

Avinty dit jaar niet op Zorg&ICT

Vanwege de grote impact die COVID heeft gehad op de zorg heeft Avinty besloten dit jaar niet deel...

Avinty breidt uit, welkom Avinty Apps!

Op 2 september jl. hebben we een team van 10 specialisten in mobiele applicaties (apps) aan...
Share This