Monitoren van COVID-19 binnen de zorginstelling

28 mei 2020 | USER

Wij zijn trots dat we tijdens deze crisis onze klanten kunnen ondersteunen bij het monitoren van COVID-19 binnen de zorginstelling. Enige tijd geleden is het initiële en follow-up registratieformulier voor de COVID-19 beschikbaar gekomen in USER. Inmiddels is ook de signalering beschikbaar en een monitor die de laatst ingevoerde gegevens per cliënt inzichtelijk maakt. De signalering en monitor kunnen kosteloos worden gebruikt.  

Automatische signalering na 14 dagen
Het initiële formulier wordt ingevuld voor cliënten, bij wie COVID-19 symptomen zijn geconstateerd. Bij sprake van verdenking of besmetting met COVID-19 krijgt de behandelaar na 14 dagen een signalering voor het invullen van een follow-up formulier.  

COVID-19 monitor
Voor de psychiaters en/of (verslavings-)artsen is een monitor beschikbaar die inzicht geeft in de betreffende cliënten, de verblijfslocatie en het betrokken zorgteam, het verloop, etc. Per cliënt zijn de laatst ingevoerde gegevens te monitoren.  

Mark Wouters (GGZ Eindhoven): “De focus vanuit GGz Eindhoven was tweeledig: Hoe houden we zicht op de ontwikkeling van aantallen bij GGzE en organisatieonderdelen van GGzE? En hoe houden we zicht op de ontwikkeling van symptomen bij individuele cliënten en welke stuurinformatie ondersteunt medewerkers bij signalering hiervan? De COVID-19 formulieren zijn gemaakt op basis van de publiek toegankelijke standaard Open EHR. De COVID-19 monitor biedt ons het gewenste inzicht en de ingebouwde signalering attendeert onze medewerkers erop om ook het follow-up formulier in te vullen.”  

De kracht van co-creatie
De COVID-19 monitor is in samenwerking door Impulse Info Systems (onderdeel van Avinty), Aorta BI en GGZ Eindhoven ontwikkeld. Deze monitor is voor alle klanten beschikbaar. Met ‘USER Analytics plus’ kan de monitor nog verder naar wens worden ingericht.  

Rene Baars (Aorta BI): ‘’Met USER Analytics plus gaat een wereld open. Er kan gelijk gestart worden met het visualiseren van de data. Ook externe data ontsluiten is mogelijk. De data zelf is natuurlijk belangrijk, maar de wijze van presenteren is minstens zo belangrijk. De COVID-19 monitor laat een aantal presentatiemogelijkheden zien, waarmee direct efficiënter gewerkt kan worden.”  

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met uw consultant of Lisette Hekman (Product Owner USER Analytics) via l.hekman@impulse-info.com.

Geestelijke gezondheidszorg

In de Geestelijke Gezondheidszorg werk je met een kwetsbare doelgroep. USER is een gebruiksvriendelijk en betrouwbaar EPD voor de GGZ dat het hele zorgproces optimaal ondersteunt.
De zorgprofessional kan focussen op 
een optimale weg naar herstel voor de patiënt en cliënt.

Gerelateerde berichten

De eindgebruiker altijd in beeld

Binnen Avinty is de eindgebruiker een belangrijk onderdeel van de ontwikkelvisie. Om de...

Nieuw adres Avinty Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en Revalidatie

Vanaf vandaag hebben Avinty Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en Revalidatie een nieuw onderkomen. We...

Avinty marktleider GGZ

We beginnen de week met goed nieuws. De nieuwe EPD-inventarisatie in de GGZ-markt van M&I...

Avinty dit jaar niet op Zorg&ICT

Vanwege de grote impact die COVID heeft gehad op de zorg heeft Avinty besloten dit jaar niet deel...

Avinty breidt uit, welkom Avinty Apps!

Op 2 september jl. hebben we een team van 10 specialisten in mobiele applicaties (apps) aan...
Share This