Optimaliseren door te analyseren

9 jul 2020 | USER

Om de zorg continu te blijven verbeteren, nemen we USER Quick Scans af bij onze klanten.
De focus van de Quick Scans ligt op het verbeteren van de gebruikerservaring en aansluiting van het USER EPD bij de werkprocessen van de zorgprofessional. Tijdens deze Quick Scans brengen we samen met de zorginstellingen mogelijke verbeteringen in kaart.

Werkplezier voor de zorgprofessional
De inrichting van USER wordt onder de loep genomen met als doel het verkrijgen van een gebruiksvriendelijker, tijdbesparend, overzichtelijker en beter onderhoudbaar systeem.
Wij geloven dat een betere inrichting van het Elektronisch Patiënten Dossier leidt tot meer gebruikersgemak en werkplezier voor de zorgprofessional. En dat komt ten goede aan de zorgverlening aan de patiënt en cliënt.

Declarabele productie voor de zorginstelling  
Daarnaast sturen we op meer declarabele productie. Denk aan signalering van ongeregistreerde afspraken die niet meegaan in de declaratie /facturatie. Bijvoorbeeld afspraken waarvan de status van de medewerker ‘Bezet’ of ‘Geen werktijd’ is maar waaraan wel een cliënt is gekoppeld. Ook kijken we naar afspraken die niet meegaan in de DBC tijdsbesteding. Hoeveel minuten gaan er verloren aan afspraken die om verschillende redenen niet declarabel zijn maar wél zijn uitgevoerd?

We optimaliseren door te analyseren hoe we onze software efficiënter in kunnen zetten voor betere zorg. In overleg met de zorginstelling en zorgprofessionals verbeteren we hiermee continu de manier waarop USER het primaire zorgproces ondersteunt. 
Samen sturen we zo aan op kwaliteitsverbetering van de zorgverlening.

Geestelijke gezondheidszorg

In de Geestelijke Gezondheidszorg werk je met een kwetsbare doelgroep. USER is een gebruiksvriendelijk en betrouwbaar EPD voor de GGZ dat het hele zorgproces optimaal ondersteunt.
De zorgprofessional kan focussen op 
een optimale weg naar herstel voor de patiënt en cliënt.

Gerelateerde berichten

Koppeling ECD Care4 en Karify een feit

Begin juli 2020 is de koppeling tussen het ECD Care4 en het Karify platform voor beveiligde...

Avinty ontsluit ZIB’s succesvol uit EPD bij revalidatiecentra

 Het Versnellingsprogramma Informatie uitwisseling Patiënt Professional (VIPP) is...

Avinty Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg & Revalidatie

Yes, we zijn over! 🥳 Na een feestelijke bijeenkomst met alle medewerkers gaan NederCare B.V. en...

Avinty op Bedrijvendagen Twente

Op zoek naar een uitdagende stage, traineeship, afstudeeropdracht of gave baan?

Bedankt!

Bram Heidemann, Eldin Novalic, Stefan Gansevles, Lara van Wijk en Kay Weierink hebben met succes...
Share This