Slimmer registreren indirecte tijd

2 mrt 2020 | USER

In het Bestuurlijk akkoord ggz 2019 t/m 2022 is de afspraak gemaakt om te werken aan de vermindering van registratielast bij (formele) rechtmatigheidscontroles.
In de Meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018-2021 is de afspraak gemaakt de administratieve lastendruk met 25% te reduceren. Het anders vormgeven van de administratie van indirecte tijd en/of het drastisch beperken daarvan (in overleg met de NZa en zorgverzekeraars) met als gevolg het realiseren van administratieve lastenverlichting is een uitvloeisel van deze afspraken.

Het schrijven van indirecte tijd wordt door veel zorgprofessionals beschouwd als een grote administratieve last. Instellingen willen hier minder tijd aan besteden, maar vinden het lastig dit in de praktijk te organiseren.

Handreiking

Het ministerie VWS heeft daarom een handreiking genaamd ‘slimmer registreren van indirecte tijd’ opgesteld. Hier staat beschreven welke stappen er inmiddels genomen zijn om de afspraken te realiseren. De online handreiking vindt je op https://www.slim-registreren-indirecte-tijd.nl/

Slimmer registreren van indirecte tijd met USER

In deze handreiking staan onder punt 6.2 onze USER zorgpaden en werklijsten functionaliteiten genoemd t.b.v. het verminderen van de registratielast. Daarnaast lees je onder punt 5.2 ‘Normtijden als opslag hanteren’ meer over een experiment waar Impulse Info Systems aan meewerkt.

Zo werken we samen aan de lastenverlichting voor de zorgprofessional en kunnen we het verschil maken voor de patiënt en cliënt.

Geestelijke gezondheidszorg

In de Geestelijke Gezondheidszorg werk je met een kwetsbare doelgroep. USER is een gebruiksvriendelijk en betrouwbaar EPD voor de GGZ dat het hele zorgproces optimaal ondersteunt.
De zorgprofessional kan focussen op 
een optimale weg naar herstel voor de patiënt en cliënt.

Gerelateerde berichten

Avinty breidt uit, welkom Avinty Apps!

Op 2 september jl. hebben we een team van 10 specialisten in mobiele applicaties (apps) aan...

eHealth specialist Karify heet vanaf vandaag Avinty

EHealth specialist Karify gaat vanaf vandaag verder onder de bedrijfsnaam Avinty.Karify was reeds...

Avinty op Dutch Health Week

Van 18 t/m 21 mei zijn wij aanwezig tijdens de eerste editie van de Dutch Health Week,...

Avinty en Jouw Omgeving slaan handen ineen

Samen het verschil willen maken binnen de digitale zorg. Een integrale oplossing bieden voor...

Koppeling ECD Care4 en Karify een feit

Begin juli 2020 is de koppeling tussen het ECD Care4 en het Karify platform voor beveiligde...
Share This