USER EPD in instructievideo’s Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

2 jun 2021 | USER

Zorgaanbieders moeten halfjaarlijks gegevens bij de inspectie aanleveren over het gebruikmaken van verplichte en onvrijwillige zorg. Dat staat in de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft voor zorgaanbieders een webpagina met informatie over het proces rondom de gegevensaanlevering en een handleiding voor het opstellen en aanleveren van gegevens gepubliceerd.

Handleiding gegevensaanlevering dwang in de zorg
In de handleiding worden verschillende instructievideo’s getoond waarin aan zorgaanbieders wordt uitgelegd hoe ze o.a. verplichte zorg kunnen registreren en gegevens voor analyse kunnen bekijken in een EPD.

We zijn trots om mede te delen dat de Rijksoverheid Avinty heeft gevraagd om de video’s voor de handleiding te maken. In de video’s wordt USER als voorbeeld EPD voor zorgaanbieders gebruikt.

Waarom USER
Avinty GGZ heeft de laatste jaren een actieve rol gespeeld en heeft veel meegeholpen aan het opstellen van landelijke specificaties. Daarnaast ondersteunt USER zowel Wzd als Wvggz.

De handleiding met instructievideo’s bekijk je hier.

Digitale vragenuurtjes Wzd en Wvggz
Aanvullend op de Handleiding gegevensaanlevering dwang in de zorg organiseerde de IGJ op 20 mei 2021 digitale vragenuurtjes over de gegevensaanlevering. Dit deed zij samen met brancheorganisaties VGN, Actiz en de Nederlandse ggz, het ministerie van VWS en verschillende softwareleveranciers. Meerdere Avinty collega’s sloten hierbij aan als kennispartner om vragen van zorgaanbieders te beantwoorden. De inhoudelijke informatie op basis van de gestelde vragen en antwoorden, vind je binnenkort hier.  

Geestelijke gezondheidszorg

In de Geestelijke Gezondheidszorg werk je met een kwetsbare doelgroep. USER is een gebruiksvriendelijk en betrouwbaar EPD voor de GGZ dat het hele zorgproces optimaal ondersteunt.
De zorgprofessional kan focussen op 
een optimale weg naar herstel voor de patiënt en cliënt.

Gerelateerde berichten

De eindgebruiker altijd in beeld

Binnen Avinty is de eindgebruiker een belangrijk onderdeel van de ontwikkelvisie. Om de...

Nieuw adres Avinty Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en Revalidatie

Vanaf vandaag hebben Avinty Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en Revalidatie een nieuw onderkomen. We...

Avinty marktleider GGZ

We beginnen de week met goed nieuws. De nieuwe EPD-inventarisatie in de GGZ-markt van M&I...

Avinty dit jaar niet op Zorg&ICT

Vanwege de grote impact die COVID heeft gehad op de zorg heeft Avinty besloten dit jaar niet deel...

Avinty breidt uit, welkom Avinty Apps!

Op 2 september jl. hebben we een team van 10 specialisten in mobiele applicaties (apps) aan...
Share This