Certificering

Binnen Avinty hanteren we best practices en normen om te voldoen aan de door de zorg geaccepteerde algemene beveiligingskaders. Dit draagt bij aan de bescherming en continuïteit van de zorginformatiesystemen. Tegelijkertijd zien wij dit ook als co-creatie omdat het onze klanten ook weer helpt om aan hun eigen compliance-normen te voldoen. Regelmatig krijgen wij de vraag certificaten te delen, in sommige gevallen zelfs jaarlijks omdat een zorginstelling zekerheid wil en/of zelf op gaat voor certificering. Om hier transparant in te zijn en altijd te waarborgen dat onze klanten kunnen beschikken over de meest actuele versie zijn beide altijd beschikbaar via onze website.

Verklaring van Toepasselijkheid

Naast de certificaten stellen wij ook onze Verklaringen van Toepasselijkheid (VVT) beschikbaar via onze website. Dit doen we omdat het theoretisch mogelijk is dat Avinty beschikt over een certificaat waarbinnen beheersmaatregelen uitgesloten zijn, die u juist aan ons toevertrouwd heeft. De VVT geeft hiermee dus een goed beeld waar wij jaarlijks door de onafhankelijke certificerende instelling op getoetst worden.

Avinty zet zich met deze stappen in om gezamenlijk met haar klanten een transparant beveiligingsbeleid te voeren en deze te blijven verbeteren.

Digitale toegankelijkheid zorgt ervoor dat iedereen, met of zonder beperking, gebruik kan maken van digitale informatie en digitale dienstverlening. Karify vindt het belangrijk dat zorg toegankelijk is voor iedereen. We houden rekening met de toegankelijkheid bij het ontwerpen, bouwen en schrijven van onze websites en apps.

Er zijn internationale richtlijnen opgesteld voor een goede digitale toegankelijkheid, de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Karify streeft ernaar om zich te houden aan de laatste toegankelijkheidsnormen, op het toegankelijkheidsniveau AA. Dit niveau staat voor een goede toegankelijkheid. Op dit moment voldoet Karify hier grotendeels aan.