Opnieuw in balans

Zet de module ‘Opnieuw in balans’ in bij cliënten die niet lekker in hun vel te zitten, uit evenwicht zijn geraakt en/of veel stress ervaren. De module is erop gericht de ervaring van stress van de cliënt te verminderen en de balans in het dagelijks leven te herstellen. Probeer te voorkomen dat iemand psychische klachten ontwikkelt.

Over de module
Verminder de ervaring van stress en herstel de balans in het dagelijks leven.

Meer informatie

Zet de module ‘Opnieuw in balans’ in bij cliënten die niet lekker in hun vel te zitten, uit evenwicht zijn geraakt en/of veel stress ervaren. De module is erop gericht de ervaring van stress van de cliënt te verminderen en de balans in het dagelijks leven te herstellen. Probeer te voorkomen dat iemand psychische klachten ontwikkelt.

De cliënt krijgt uitleg over onder andere draaglast, draagkracht en stress. Vervolgens werkt de cliënt aan zelf opgestelde doelen aan de hand van verschillende oefeningen. In de module wordt tevens een plan voor de toekomst opgesteld om de balans vast te houden. De module is deels gebaseerd op theorieën vanuit de positieve psychologie.

Deze module is ook beschikbaar in een pakket met behandelmodules voor de POH-GGZ.

"Help uw cliënt om het evenwicht te hervinden en beter om te leren gaan met stress."
Mijke Kerklaan - Content Developer

  • Gratis
  • Opgebouwd uit 4 stappen
  • Gebaseerd op positieve psychologie
  • Geef online feedback
  • Een-op-een contact via veilig mailen
  • Inzetbaar voor een onbeperkt aantal cliënten

De module Opnieuw in balans bestaat uit 4 stappen:

Start
De cliënt wordt welkom geheten, ontvangt uitleg over de online behandelomgeving en vult twee vragenlijsten in om zijn klachten in beeld te brengen.

Stap 1: Introductie en doelen opstellen
In deze stap krijgt de cliënt informatie over stress, psychische klachten en hoe iemand uit balans kan raken. Klachten worden geïnventariseerd en de draagkracht- en last van de cliënt wordt in kaart gebracht. Tevens stelt de cliënt doelen op voor deze behandeling. De voortgang van deze doelen zal gedurende de behandeling worden bijgehouden door de cliënt.

Stap 2: Hoe kom ik weer in balans?
In deze stap worden verschillende oefeningen geboden, die de cliënt helpen de balans te herstellen. De cliënt gaat in kaart brengen hoe zijn week eruit ziet. Ook gaat hij onderzoeken wat zijn sterke kanten zijn en hoe hij deze kan inzetten om zijn
doelen te bereiken. Ook wordt stilgestaan bij positieve gedachten.

Stap 3: Keuzethema’s, waar wil ik mee aan de slag?
De cliënt kiest twee thema’s uit en gaat hiermee aan de slag. Aan het eind van deze stap vult de cliënt een korte evaluatie in.De thema’s waar de cliënt uit kan kiezen, zijn:

  • Meer inzicht in je problemen
  • Kom in beweging!
  • Omgaan met stress

 

Stap 4: Hoe blijf ik in balans?
De cliënt blikt terug op de afgelopen periode en stelt een plan op dat helpt om zijn vooruitgang vast te houden. Tevens vult hij de vragenlijsten nogmaals in, om te kijken of het vergeleken met de start beter met hem gaat.