Paniek

Deze module is ontwikkeld voor mensen met een paniekstoornis en/of agorafobie. In deze module leert de cliënt wat dit is, hoe paniekaanvallen ontstaan en wat de cliënt hieraan kan doen. De cliënt brengt gedachten in kaart die het vermijdings- en veiligheidsgedrag in stand houdt en daagt deze op verschillende manieren uit door juist de confrontatie

Over de module
Ga samen met je cliënt de confrontatie aan en leer hem of haar grip te krijgen op zijn paniekklachten.

Meer informatie

Deze module is ontwikkeld voor mensen met een paniekstoornis en/of agorafobie. In deze module leert de cliënt wat dit is, hoe paniekaanvallen ontstaan en wat de cliënt hieraan kan doen. De cliënt brengt gedachten in kaart die het vermijdings- en veiligheidsgedrag in stand houdt en daagt deze op verschillende manieren uit door juist de confrontatie aan te gaan.

Ga samen met je cliënt de confrontatie aan en leer hem of haar grip te krijgen op zijn paniekklachten.
Henriëtta Dijkstra - Content Manager

  • Gebaseerd op CGT
  • Met een paniekdagboek
  • Daagt stapsgewijs uit om angstige situaties op te zoeken

Deze module bestaat uit 5 sessies:

Sessie 1 ‘Wat is een paniekstoornis?’
In de introductiesessie wordt uitgelegd wat een paniekstoornis en agorafobie inhoudt, hoe het ontstaat en wat dit in stand houdt. De cliënt leert wat hij of zij hiertegen kan doen en maakt hiermee een start door het bijhouden van de paniekaanvallen in een digitaal dagboek.

Sessie 2 ‘Wennen aan lichamelijke gevoelens’
In de tweede sessie gaat de cliënt oefenen met het bewust voelen van lichamelijke gevoelens. Met korte eenvoudige oefeningen roept de cliënt lichamelijke gevoelens op, zodat gewenning ontstaat en de cliënt merkt dat deze gevoelens onschuldig zijn.

Sessie 3 ‘Cognitieve therapie’
De cliënt wordt in deze sessie uitgelegd dat gedachten van invloed zijn op gevoelens en gedragingen. De cliënt leert zijn gedachten uit te dagen met behulp van een gedachtenexperiment.

Sessie 4 ‘Vermijdings- en veiligheidsgedrag’
In deze sessie leert de cliënt wat vermijdings- en veiligheidsgedrag is, hoe dit gedrag ontstaat en dat dit op lange termijn de klachten in stand houdt of zelfs verergerd. Stapsgewijs wordt de cliënt aangemoedigd juist de situaties op te zoeken die spanning geven.

Sessie 5 ‘Afsluiting’
In de afsluitende sessie evalueert de cliënt hoe het met zijn paniekklachten gaat, wat goed gaat en waar hij of zij nog aan wil werken. Ook stelt de cliënt een terugvalpreventieplan op.