Dagstructuur

Cliënten die moeite hebben met het geven van invulling aan hun dag brengen in kaart wat zij nu doen en wat ze anders zouden kunnen doen voor een betere daginvulling. Ze oefenen met het opstellen van een weekplanning.