Omgaan met verlies

Volwassenen die iemand hebben verloren krijgen uitleg over rouw, brengen hun situatie in kaart en gaan oefenen met strategieën om hiermee om te gaan.