Hoe overleef ik mijn gevoelens?

Deze module kan worden ingezet bij jongeren vanaf 16 jaar die meer grip op hun gevoelens willen krijgen. De jongere krijgt informatie over gevoelens in het algemeen. Hierna wordt er aandacht besteed aan verschillende veel voorkomende gevoelens, namelijk verdriet, angst, boosheid, blij zijn, schaamte, schuldgevoel en jaloezie. Met behulp van de module leert de jongere zijn gevoelens te herkennen, situaties te herkennen die vervelende gevoelens oproepen en met zijn gevoelens om te gaan.

Over de module
Zet deze module in voor jongeren die meer grip willen krijgen op hun gevoelens.

Meer informatie

Deze module kan worden ingezet bij jongeren vanaf 16 jaar die meer grip op hun gevoelens willen krijgen. De jongere krijgt informatie over gevoelens in het algemeen. Hierna wordt er aandacht besteed aan verschillende veel voorkomende gevoelens, namelijk verdriet, angst, boosheid, blij zijn, schaamte, schuldgevoel en jaloezie.

Met behulp van de module leert de jongere zijn gevoelens te herkennen, situaties te herkennen die vervelende gevoelens oproepen en met zijn gevoelens om te gaan.

Deze module helpt jongeren om er achter te komen welke situaties vervelende gevoelens oproepen en hoe zij hiermee om kunnen gaan!
Henriëtta Dijkstra - Content Manager

  • Gratis verkrijgbaar
  • Doelgroep jongeren vanaf 16 jaar
  • Inclusief video, afbeeldingen en leuke weetjes
  • Geef online feedback
  • Een-op-een contact via veilig mailen

De module ‘Hoe overleef ik mijn gevoelens?’ is onderverdeeld in 7 sessies waarin de jongere telkens een aantal leesteksten en opdrachten doorloopt.

In de eerste sessie krijgt de jongere algemene informatie over gevoelens, bijvoorbeeld over het ontstaan van gevoelens. Ook houdt de jongere een week lang bij welke gevoelens hij heeft en wat de aanleiding voor deze gevoelens is. Verder is er aandacht voor opvattingen die de jongere over gevoelens heeft.

In de sessies die hierop volgen gaat de jongere aan de slag met opdrachten over verschillende gevoelens. De volgende gevoelens komen aan bod:

  • Sessie 2: Verdriet
  • Sessie 3: Angst
  • Sessie 4: Boosheid
  • Sessie 5: Blij zijn
  • Sessie 6: Schaamte, schuldgevoel en jaloezie

Voor elk van deze gevoelens geeft de jongere aan wanneer hij het ervaart, waaraan hij kan merken dat hij dit gevoel heeft en hoe hij er normaal gesproken mee omgaat. Hierna volgen er tips over het omgaan met de verschillende gevoelens.

In de afsluitende sessie brengt de jongere in kaart welke gevoelens hij veel heeft, met welke gevoelens hij moeite heeft en wat hij kan doen om in het dagelijkse leven met deze gevoelens om te gaan.