Omgaan met verlies

Wanneer een cliënt een dierbare heeft verloren en daar na lange tijd nog steeds veel problemen door ervaart, of wanneer deze problemen de huidige behandeling in de weg staan, kan het helpen om de behandelmodule Rouw in te zetten. In de module Rouw wordt uitgebreid aandacht besteed aan het verwerken van het geleden verlies en krijgt de cliënt handvatten voor deze verwerking.

Over de module
Inzetbaar bij langdurige problemen na verlies van een dierbare

Meer informatie

De cliënt krijgt uitleg over rouw en maakt oefeningen die hem aan het denken zetten over zijn verlies. Hij bedenkt wat het verlies voor hem betekent en welke stappen hij kan zetten om ervoor te zorgen dat het weer wat beter met hem gaat.

Deze module is ook beschikbaar in een pakket met behandelmodules voor de POH-GGZ.

Geef uw cliënt handvatten voor het verwerken van verlies.
Henriëtta Dijkstra - Content Manager

  • Gratis
  • Opgebouwd uit 6 sessies en een toekomstplan
  • Bevat filmpjes
  • Met schrijfopdrachten
  • Inzetbaar als blended behandeling

Allereerst wordt informatie gegeven over de verschillende manieren waarop mensen rouwen. Daarna kijkt de cliënt naar zijn situatie: wat is er gebeurd, hoe voelde ik me na het verlies, hoe is het rouwproces tot nu toe verlopen en wat is de invloed van het verlies op mijn leven? In het bijzonder is er aandacht voor dagstructuur en sociale steun. Twee belangrijke pijlers die steun en houvast kunnen bieden in moeilijke periodes. De module bevat ook een positief logboek die de cliënt kan gebruiken om kleine (of grote) lichtpuntjes in te noteren. Verder wordt er ingegaan op vermijdingsgedrag en hoe je dit kunt doorbreken. Er wordt afgesloten met een plan voor de toekomst waarin de cliënt vastlegt welke dingen hem helpen om door deze moeilijke periode heen te komen.