ZPM: Wat verandert er voor de behandelaar in USER?

ZPM: Wat verandert er voor de behandelaar in USER?

In 2022 wordt het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd in de Geestelijke Gezondheidszorg en de Forensische Zorg. Het declareren van zorg gaat vanaf dan op een andere manier. Maar wat betekent dit voor de behandelaar? En wat zijn de belangrijkste...
Waarom komt het zorgprestatiemodel er eigenlijk?

Waarom komt het zorgprestatiemodel er eigenlijk?

De reden waarom er nu een andere bekostiging komt voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) is eigenlijk heel eenvoudig: de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft na onderzoek geconstateerd dat het eenvoudiger kon en moest. Te tijdrovend en te...
Gebruik de invoering van het zorgprestatiemodel in je voordeel

Gebruik de invoering van het zorgprestatiemodel in je voordeel

De financiering raakt heel veel facetten van de zorgverlening. In 2022 wordt het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd in de Geestelijke Gezondheidszorg en de Forensische Zorg. Om nu al inzichtelijk te krijgen wat er gaat veranderen voor zorginstellingen heeft Avinty...
Minder administratie, meer tijd voor de patiënt

Minder administratie, meer tijd voor de patiënt

In de ggz wordt wat af geregistreerd. Het schrijven van indirecte tijd is vanaf april verleden tijd voor de behandelaren van GGz Centraal. Samen met zorgverzekeraars, Ministerie van VWS, NZA, gemeentes en Impulse Info Systems heeft de instelling zich hard gemaakt voor...