Correspondentie ontsluiting in Karify vanuit USER

Correspondentie ontsluiting in Karify vanuit USER

Een mooie ontwikkeling in de integratie van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) USER en de e-health oplossing Karify is bereikt, namelijk: de nieuwe correspondentie ontsluiting in Karify vanuit USER. Er heeft een verbeterde integratie plaatsgevonden als vervanging...
Hoe VNN hun targets behaalde met Karify Portaal

Hoe VNN hun targets behaalde met Karify Portaal

‘De functionaliteiten werden heel goed ontvangen’ Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) werkt sinds 2021 met Karify Portaal, al stamt de samenwerking met Avinty al uit de tijd voordat de organisatie Avinty heette. Marjanne de Vries is projectleider eHealth...
GGZ Momentum profiteert van het geïntegreerde Karify Portaal

GGZ Momentum profiteert van het geïntegreerde Karify Portaal

‘Met onze nieuwe eHealth-omgeving kunnen we ook cliënten op de wachtlijst helpen’ USER als EPD en Karify Portaal als cliëntenplatform, die combinatie heeft GGZ Momentum optimaal ingezet in hun organisatie. Daardoor kunnen zij niet alleen hun huidige cliënten beter...
Karify Portaal integreert steeds meer tools

Karify Portaal integreert steeds meer tools

De integratie van verschillende EPD functionaliteiten en eHealth in één portaal biedt vele voordelen. En er wordt hard gewerkt om dit steeds beter te stroomlijnen, bijvoorbeeld met integratie van ROM, Correspondentie en het Behandelplan. Gerben de Bock, productmanager...